Zespół

arch. Barbara Leśniewska-Wekka  tel. 609 209 913, barbara.wekka@gmail.com.

Ukczyłam Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej. Pracowałam min. w Pracowniach Konserwacji Zabytków i f-mie RESTOR zajmującą się konserwacją  architektury drewnianej. Dzięki temu miałam możliwość pracy przy rewaloryzacji hotelu Bristol w Warszawie, budynku komisarii w parku wilanowskim, pałacu Ostrogskich , kamieniczek w Kutnie i innych zabytkach, a także zrealizować swoje pasje przy rekonstrukcjach budynków drewnianych min. w kurpiowskim skansenie w Nowogrodzie. Do najbardziej pasjonujących realizacji z tego okresu zaliczam rekonstrukcję wiatraka koźlaka i młyna wodnego. 
Zajmuję się różnorodną tematyką projektową,  najchętniej budownictwem drewnianym,  konserwacją zabytków, przebudowami i rewaloryzacjami.  
arch. Tomasz Wekka      tel.  609 209 903, wekka@op.pl.

Ukończyłem Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej.Najchętniej zajmuję się użytecznością publiczną i budownictwem mieszkaniowym wielorodzinnym.Mam na swoim koncie różnorodne realizacje, takie jak mennica Aurum przy ul. Waliców róg Pereca, apartamentowce w Wilanowie, biurowce, hale handlowe, baseny , ale również rewaloryzacje zabytkowych willi w Konstancinie pod Warszawą.


A tu najchętniej pracujemy ….
zalesie
Dom w Zalesiu Górnym pod Warszawą